Taina Pereenniemi. Kuinka pystytät virtuaalisen komentokeskuksesi Notioniin”

Kesäkuun Waffle Wednesday -puhujana oli Taina Pereenniemi. Taina kertoi kokemuksistaan ja tiedoistaan Notion-ohjelmaa koskien ja siitä, kuinka omaa elämää voi organisoida paremmin.  Tainan tausta löytyy yritys- ja erityisesti startup -yritysten maailmasta, ja hänen kokemuksensa perustuvat näihin tietoihin. Tavoitteekseen hän kokee pienyritysten auttamisen ja erilaisten strategioiden tekemisen näille.

 

Millaista roolia kyseiset järjestelmät oikein tekevät yritysten arjessa?

Tekstissä puhumme työkaluista ja järjestelmistä, joilla tarkoitamme digitaalisia ohjelmia, jotka ovat käytössä erilaisilla yrityksillä. Monet yritykset käyttävät apunaan esimerkiksi Trello-ohjelmaa, joka on organisointityökalu. Trello tarjoaa apua projektisuunnitteluun ja helpottaa työaskareiden jakamista.  On tärkeää, että käytössä oleva suunnittelutyökalu on helppokäyttöinen ja monipuolinen. Tainan mukaan ihmiset ymmärtävät usein järjestelmiä väärin, ja hän halusi esitellä järjestelmien todellista käyttötarkoitusta ja niiden tarpeellisuutta.

Miksi erilaisten järjestelmien käyttäminen on siis kannattavaa ja tärkeää?

Taina mainitsee neljä tärkeää avainasiaa, joita yhdistämällä saadaan luotua yrityksen ylläpitämistä helpottava kokonaisuus:

 • Järjestelmät
  • Yrityksillä tulisi olla tarpeelliset työkalut, jotta yritys voi menestyä kentällään

 

 • Menettelytavat
  • Erilaiset menettelytavat helpottavat yritysten arkea ja työntekoa

 

 • Data
  • Yrityksellä tulee olla tarvittava informaatio kehittyäkseen

 

 • Yhteistyö
  • Tiimityö on tärkeää, joten oikeiden ihmisten avulla lopputulos paranee

 

Kuten Taina alussa kertoi, oikeanlaisten työkalujen ja järjestelmien käyttö on avain menestykseen. ”Oikeita järjestelmiä käyttämällä saat vapautta!” kertoo Taina. Järjestelmät helpottavat elämää ja työntekoa ja antavat työntekijöille mahdollisuuden keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin. Tämä voi näkyä esimerkiksi työtehtävien delegoimisessa ja jakamisessa työntekijöiden kesken,

On olemassa kolme erityyppistä järjestelmää, joista jokaisen menestyvät yrityksen omistaja tarvitsee. Nämä ovat hallinto-ohjelmat, erilaiset järjestelmät ja ulkopuolinen tuki.

Hallinto-ohjelmilla Taina tarkoittaa sitä, että yrityksellä on niin kutsuttu back up, eli taustatuki, joka auttaa yrityksiä kasvamaan. Jos yrityksellä on jo esimerkiksi työkaluna Notion tai Trello, voit hyödyntää näiden tuomaa lisäarvoa asiakkaalle. Myös asiakkaan tavoittaminen helpottuu näiden järjestelmien myötä.

Taina painottaa, että kuitenkaan pelkkä järjestelmien olemassaolo ei takaa menestystä – jokainen yritys tarvitsee taakseen hyvän tiimin toimiakseen optimaalisesti. Oikeiden henkilöiden etsintään ja toimivien tiimien rakentamiseen kannattaakin panostaa.

Mutta kuinka Notion oikein eroaa muista järjestelmistä?

Tunnettuja työkaluja Notionin lisäksi on Trello, Microsoft ja Monday. Nämä kaikki ovat Notionin kanssa hyvin samankaltaisia, mutta esimerkiksi dokumentteja käsitellessä Notion vie voiton.

 

Millaisia mahdollisuuksia Notionin käyttö lisää yrityksille?

Notionin avulla kaiken voi räätälöidä ja kategorisoida ohjelmiin ja tämä helpottaa tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Taina kertoo, että voit rakentaa omannäköisesi ja tarpeitasi vastaavan järjestelmän näiden kolmen helpon askeleen avulla:

 1. Tee se itse -periaate – Luo työkalu, joka vastaa yrityksesi tarpeita
 2. Käytä valmiiksi tehtyjä malleja – Mallit on tehty helpottamaan yrityksen arkea ja niitä voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopiviksi
 3. Käytä konsultteja hyväksi – Tämä on tärkeää, sillä asioiden kehittäminen yksin on hankalaa.  Tämän vuoksi ulkopuolisen mielipide voi olla käänteentekevää yrityksen kehityksen kannalta

 

Instagram: https://www.instagram.com/taina.pereenniemi/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tainapereenniemi/

Website: https://www.tainapereenniemi.com

Täältä löydät tapahtuman livetallenteen.

 

Oletko kiinnostunut tulemaan Waffle Wednesday puhujaksi?

Ota yhteyttä meihin hello@wonderlandwork.fi