MITÄ ON VERKOSTOITUMINEN?

coworking tila wonderland

Miten verkostoitumisessa pääsee alkuun? Kuinka verkostoituminen muutetaan hyödyllisiksi kontakteiksi? Arctic Startupin Joppe Quaedvlieg pyrki vastaamaan marraskuun lopun Waffle Wednesdayssa näihin kysymyksiin. Lisäksi hän kävi läpi käytännön askeleita, joilla tuot oman osaamisesi esille tehokkaasti.  

Työelämän kehittyessä mm. freelancereiden sekä startup-yrityksissä työskentelevien osuus on kasvussa. Tämä on johtanut siihen, että töitä tehdään yhä useammin toimistohotelleista, sekä Wonderlandin tyyppisistä coworking-tiloista käsin. Näiden muutosten myötä myös henkilökohtaisten verkostojen merkitys on kasvanut, kun perinteiset työyhteisöt katoavat ympäriltä ja ulkopuolisen tuen merkitys on suurempi kuin koskaan ennen. Verkostot tarjoavat parhaimmillaan mahdollisuuden uusiin business-mahdollisuuksiin ja helpottavat usein työnhakua sen ollessa ajankohtaista.

Aloitimme Waffle Wednesdayn käymällä läpi, mitä verkostoituminen kullekin tarkoittaa. Toisille verkostoituminen on helppoa, toisille haastavaa. Toiset eivät tunnu löytävän verkostoitumiselle aikaa, kun taas toiset kokevat, että mahdollisuuksia verkostoitumiselle löytyy liian vähän. Verkostoitumiselta haetaan myös hyvin erilaisia asioita: apua, oppeja muilta tai uusia business-mahdollisuuksia. Harjoituksenomaisesti pääsimme heti tämän jälkeen verkostoitumaan keskenämme, yksinkertaisesti kättelemällä ja esittäytymällä kaikille muille osallistujille. Jopen tavoitteena oli tällä tavoin osoittaa, ettei verkostoituminen ole sen kummempaa, ”sano hei ja esittäydy, siinä se!”

Jopen mukaan verkostoitumiseen suhtaudutaan turhan vakavasti. Jopa englanninkielinen termi ”network” tuo tunteen, että verkostoituminen vaatii paljon töitä. Meidän tulisi kuitenkin suhtautua asiaan rennommin ja pyrkiä tilanteeseen, jossa verkostoituminen on ns. harkitsematonta toimintaa. Tällöin verkostoitumisesta tulee tapa, eikä mahdollisia verkostoitumistilanteita tarvitse erikseen etsiä. Esimerkiksi coworking-tilat antavat tähän mainion mahdollisuuden, kunhan vain uskaltaa mennä rohkeasti juttelemaan muille. Kun verkostoitumista alkaa harjoittamaan tällä tavalla, tulee uusiin ihmisiin tutustuttua jatkuvasti ja pian huomaa, että oikeastaan missä vaan voi verkostoitua.

Rakenna taidoistasi tarina

Jopen mukaan yleinen ongelma liittyen omaan osaamiseen on se, ettei omia vahvuuksia osata tuoda tarpeeksi selkeästi ilmi. Omaa osaamista myös usein vähätellään. Ihmiset kokevat, että omat taidot eivät ole erityisiä tai että ”kaikki muutkin osaavat tämän”. Tästä harhasta tulisi päästä eroon.

Miten omista taidoistaan tulisi sitten kertoa? Eräs osallistujista kertoi olevansa hyvä tapahtumatuotannossa. Keskustelu jatkui ja muutaman tarkentavan kysymyksen myötä samainen osallistuja kertoi tarkemmin omaamistaan taidoista, työn haasteista, kuinka hän oli ratkaissut haasteisiin liittyviä ongelmia ja minkälaisia työkaluja hän käyttää työssään. Näiden osallistujan kertomien tarinoiden myötä jokainen meistä ymmärsi, kuinka monipuolista ja vaativaa tapahtumatuottajan työ on ja minkälaista osaamista työssä menestyminen oikeasti vaatii.

Kokonaisuudessaan tämä esimerkki korosti meille, kuinka tärkeää oman osaamisen sanallistaminen on. Kun omasta osaamisestaan kertoo tarinoiden muodossa, esimerkkejä käyttäen, tulee oma osaaminen esiin monipuolisesti ja hyvin ymmärrettävässä muodossa.

Miten kertoa tehokkaasti omasta osaamisestaan?

  1. Tiedosta omat taitosi ja vahvuutesi: mieti mikä on vahvinta osaamistasi yleisesti, esimerkiksi tapahtumatuotanto, markkinointi, opettaminen tms.
  2. Pilko osaamisesi osioihin: Mitä kaikkia taitoja juuri sinun työssäsi onnistuminen tarkemmin vaatii? Oletko esimerkiksi hyvä organisoimaan suurempia kokonaisuuksia, tuottamaan sisältöä tai selviätkö erityisen hyvin vaikkapa stressaavista tilanteista? Muista olla vähättelemättä taitojasi!
  3. Rakenna jokaisesta osiosta tarina – kerro mitä tapahtui, milloin ja miksi. Hyvässä tarinassa kerrot aidon tilanteen elämästäsi, jossa olet päässyt käyttämään taitojasi. Oletko kohdannut haasteita, joista olet selvinnyt omaamiesi kykyjen ansiosta mainiosti?
  4. Harjoittele tarinan kertomista niin, että sen liittäminen keskusteluun on luonnollista.

Miten verkostoitua tehokkaasti?

Olemme nyt tilanteessa, jossa olet kerännyt mieleesi tarkasti omat taitosi ja vahvuutesi, sekä rakentanut niistä valmiita tarinoita. Jotta pääset hyödyntämään näitä tarinoita käytännössä, kannattaa sinun verkostoitumistilanteessa kysyä haasteista, joita keskustelukumppanisi tai hänen yrityksensä kohtaavat. Kuunnellessasi vastausta kysymykseesi, voit alkaa käydä läpi päässäsi olevaa listaa omista taidoistasi (sekä näihin taitoihin liittyviä tarinoita). Ehkäpä omaat jonkin juuri heidän tilannettaan auttava kokemuksen tai tunnet ihmisen, joka voisi auttaa heitä?

Keskustelun jatkuessa voitkin helposti ujuttaa mukaan oman tarinasi, jossa kerrot kuinka olet itse selättänyt samantyyppisen ongelman kuin keskustelukumppanisi on kohdannut. Oli tavoitteesi verkostoitumiselle mikä tahansa, olet jo kerrottuasi tarinasi vakuuttanut kuulijan omasta osaamisestasi. Tämä on hyödyllistä erityisesti uutta työpaikkaa etsiessä.

Tämän tyyppisen verkostoitumisen paras puoli on se innostuminen, jonka omista vahvuuksista ja taidoista kertominen tarinan muodossa saa kertojassaan aikaan. Kun ilme kirkastuu ja hymy nousee kasvoille, antaa kertoja itsestään välittömästi paremman vaikutelman kuulijoilleen.

Näiden oppien lisäksi meidän tulisi Jopen mukaan pitää mielessä aina verkostoituessamme se, mitä annettavaa meillä on muille sen sijaan, että keskittyisimme ainoastaan oman etumme tavoitteluun. Näin tulet keskittyneeksi aitoihin kohtaamisiin.


Muita blogipostauksia, jotka voivat kiinnostaa sinua:

Miten tehdä vaikutus ruudun välityksellä?

Asiakaskokemus – asia, jota tulisi parantaa jatkuvasti

Tapahtumajärjestäminen – mitä tulee ottaa huomioon?

Miten menestyä kansainvälisillä muotimessuilla?