WAFFLE WEDNESDAY: Ekosysteemikumppanuudet avain yrityksen kasvuun ja resilienssiin

Waffle wednesday unlocking growth and resilience through ecosystem partnerships

Wonderlandin maaliskuun alun Waffle Wednesday -tapahtumassa Mariam Shodeinde jakoi kuulijoille työkaluja, ideoita ja näkökulmia yritysten kestävään kasvuun. Mariam toimii tällä hetkellä Thindo Oy:n toimitusjohtajana ja hänellä on yli vuosikymmenen kokemus useista aloittavista yrityksistä sekä kasvuyrityksistä.

Aluksi Mariam kertoi näkemyksiään kasvusta ja kestävästä kasvusta:

”Yksi parhaista asioista yritystoiminnassa on se, että kaikki näkevät itsensä osana kasvutarinaa.”

 

Kasvu on yrityksen elinehto

 

Käsitys kasvusta on muuttunut covid-aikoina. Kasvu hinnalla millä hyvänsä on historiaa, ja kestävä kasvu on se, mihin panostamalla selviydytään taloudellisista haasteista ja vaikeuksista. Onko kaikki kasvu hyvää kasvua? Tuottaako saamamme kasvu arvoa? Ekosysteemilähestymistapa yrityksen kasvussa luo positiivisen “monistusefektin” ja Mariamin mukaan vahvistaa yrityksen kasvua.

Kasvuekosysteemillä tarkoitetaan sitä, miten voit hyödyntää kaikkia sidosryhmiäsi ja rakentaa toimintoja niiden ympärille, muuttaen ne yrityksesi kasvua mahdollistaviksi toiminnoiksi. Tapoja saavuttaa kasvua on monia. Ekosysteemikasvussa tarkastellaan kaikkia yrityksen käytettävissä olevia resursseja  ja miten niitä voidaan hyödyntää sen sijaan, että keskityttäisiin vain yhteen tapaan. Resurssit eivät koskaan ole rajattomia, mutta on tapoja lisätä arvoa ilman, että ylitetään nykyistä kapasiteettia. Ekosysteemikasvu keskittyy siihen, miten voit hyödyntää kumppaneitasi saavuttaaksesi kilpailuetua muihin markkinoiden toimijoihin verrattuna.

Tarkastellessamme tuotevetoista- ja myyntivetoista kasvua huomaamme, että teknologian kasvu johtaa kenen tahansa kykyyn luoda nopeasti uusia ratkaisuja. Miten yrityksesi erottautuu joukosta aikana, jolloin asiakkaat ovat tietoisempia mitä ja miten he ostavat? Mitä muita keinoja yrityksesi voi käyttää markkinoista erottuakseen, kuin hintakilpailua?

Ekosysteemikasvu edustaa parannettua tapaa tavoittaa asiakkaat kanavista, jotka he tuntevat ja joihin he luottavat. Mariam painottaa, että suurin osa tulevasta myynnistä seuraavan 25 vuoden aikana tulee perustumaan integroituun ekosysteemiin, joka mahdollistaa yrityksen markkinoiden saavuttamisen ja liiketoiminnan laajentamisen.

 

Voitko luoda ekosysteemin tai olla osa verkostoa, joissa asiakkailla on jo suurempi halukkuus ostaa?

 

Aseta selkeä strateginen tavoite. Haluatko saada jalansijaa markkinoilta, lisätä asiakkaiden luottamusta tekniseen ekosysteemiisi vai lisätä brändisi arvoa?

Mariam esittelee asiakastoimintakartan, jota voidaan käyttää työkaluna valittaessa sopivia kumppaneita yritykselle. Esimerkiksi tietoturvayritys voisi huomata karttaa tutkiessaan, että kumppanuus suurten tietoinfrastruktuuriyritysten kanssa olisi paljon hyödyllisempi kuin yhteistyö virastojen kanssa. Tämä johtuu siitä, että suuret teknologiainfrastruktuuriyritykset näkevät kyberturvallisuuden riskinä. Tutkiessaan toimintakarttaa yritys voi havaita, että kumppanuus tällaisen infrastruktuuriyrityksen kanssa olisi heille sopiva valinta, koska heidän arvonsa vahvistavat toisiaan ja samalla pieni tietoturvayritys saa pääsyn suureen määrään asiakkaita, joita infrastruktuuriyrityksellä on jo.

Katso koko puheenvuoro tästä.

Oletko kiinnostunut tulemaan Waffle Wednesday puhujaksi?

Ota yhteyttä meihin hello@wonderlandwork.fi