Waffle Wednesday – Onnellinen ja energinen elämä kivusta huolimatta

Saimme Waffle Wednesdaynä 24.11. vieraiksemme Irina Poleshchukin ja David Muñoz Gonzálezin. He pitivät meille puheen kivusta ja siitä, miten kohdata, ymmärtää ja omaksua kipu.

David Muñoz González on yrittäjä ja kamppailulajien ohjaaja Art Zenter Academyssa Espoossa. Hän on johtanut kyseistä kamppailulajien opistoa jo 5 vuoden ajan. Opistossa ohjataan kamppailulajeja kaiken ikäisille ihmisille. Gonzálezilla on itsellä kokemusta eri kamppailulajeista jo melkein 30 vuoden ajalta. Vuonna 2009 tapahtui kuitenkin jotain, mikä vaikutti suuresti hänen kykyynsä harrastaa kamppailulajeja. Hän sai vakavan selkävamman ja joutui menemään leikkaukseen. Lääkäri oli sanonut hänelle, ettei hän saisi harrastaa enää kamppailulajeja. Tämä oli Gonzálezille kova pala purtavaksi, sillä hän ei halunnut lopettaa intohimonsa harjoittamista. Hän koki selkävamman myötä myös paljon kroonista kipua. González päätti alkaa kehittelemään erilaisia harjoituksia, joilla hän pysyisi liikkeessä, mutta jotka olivat myös hyväksi hänen selälleen. Viimeisten 12 vuoden ajan hän on kehittänyt näitä päivittäisiä harjoituksia ja ne ovat auttaneet häntä saavuttamaan kehon ja mielen harmonian sekä lieventämään selkäongelmia.

Irina Poleshchuk on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimusaiheisiin kuuluvat erityisesti krooninen kipu, kivun psykologia ja kipukokemukset. Hän on julkaissut useita artikkeleita ja järjestää työpajoja krooniseen kipuun ja kipukokemuksiin liittyen. Myös Poleshchukilla on kokemusta jokapäiväisen kroonisen kivun kanssa elämisestä. Yhdessä Poleshchuk ja González päättivät aloittaa projektin, jolla auttaa muita, jotka kokevat kroonista kipua.

 

 

MY HAPPY PAIN

Gonzálezin ja Poleshchukin projekti on tuore, he aloittivat sen vasta noin puoli vuotta sitten. He olivat kuitenkin tehneet tutkimusta krooniseen kipuun liittyen jo vuosien ajan. Tämän lisäksi heillä on molemmilla kokemusta kroonisesta kivusta. He lähestyvät kipua siis kahdesta näkökulmasta; tieteellisestä näkökulmasta (tutkimuksen ja tiedon kautta) sekä oman kokemuksen kautta. Heidän oma kokemuksensa kroonisesta kivusta on heidän mielestään se merkittävämpi näkökulma My Happy Pain:ia kehittäessä. My Happy Pain on ohjelma, jonka he kehittivät kroonista ja päivittäistä kipua kokevia ihmisiä varten. Heidän työpajoissa ja tunneilla näytetään liikkeitä, jotka helpottavat kipua luonnollisesti sekä auttavat stressin lievityksessä, vireyden nostattamisessa ja liikkuvuuden parantamisessa. My Happy Pain:in päätavoite on auttaa käsittelemään kipua osana jokapäiväistä elämää.

González ja Poleshchuk halusivat erottautua lääketieteen näkökulmasta kipuun ja keskittyä enemmän siihen, miten ihminen kokee kivun. Lääkärin vastaanotolla sinulle määrätään tyypillisesti vain lääkkeitä ja fyysisiä harjoituksia, joita voit tehdä kivun lievittämiseksi. He eivät kuitenkaan auta siinä, miten olla kivun kanssa ja miten suhtautua siihen.

Heidän harjoitustensa pääpointteihin kuuluu se, miten elää kivun kanssa, miten kokea kipu ja miten yhdistää kipu jokapäiväisen elämän tilanteisiin. He eivät taistele kipua vastaan, vaan auttavat näkemään sen eri valossa. He eivät myöskään lupaa, että kipu loppuisi kokonaan, mutta he tarjoavat erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joiden avulla elämä kivun kanssa helpottuu. Heidän harjoituksensa ja työpajansa auttavat näkemään kivun osana elämää sen sijaan, että se olisi täysin vieras ja uhkaava asia.

 

KIPU YHDISTÄÄ MEIDÄT KEHOOMME

Kroonisen kivun kanssa eläminen voi helposti etäännyttää muista ihmisistä, sillä voi tuntua, että muut ihmiset eivät ymmärrä omaa kipukokemusta. Olisi kuitenkin tärkeää löytää erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia olla yhdessä läheisten kanssa. Kroonisen kivun kanssa eläminen on haastavaa, mutta Poleshchuk ja González uskovat, että kivun kokeminen voi myös laajentaa elämäämme ja olla onnellinen kokemus. Tästä heidän projektinsa My Happy Pain sai nimensä. Kipu kytkee meidät vahvemmin itseemme ja omaan kehoomme ja siten myös toisiin ihmisiin.

Gonzálezin ja Poleshchukin harjoituksissa yhdistyy motivoiva valmennus, kivun psykologia sekä kivun psykosomaattinen osio. Harjoitusten tavoitteena on oppia hyväksymään kipu sekä pystyä elämään normaalia elämää onnellisena ja täynnä energiaa kivusta huolimatta. Tällöin jokapäiväistä elämää eletään kivun kanssa, mutta ilman ylimääräistä kärsimystä. González muistutti, että kärsimys on usein valinta ja ihmisillä on joskus taipumus haluta pysyä kärsimyksessä, sillä he löytävät siitä lohtua.

Nykyään on helppo myös jämähtää paikoilleen. Monet tekevät istumatyötä ja vapaa-ajallakin vietetään usein aikaa istuen, esimerkiksi Playstationia pelaten tai televisiota katsellen. Keksimme helposti tekosyitä sille, miksi emme liiku enemmän ja kiireinen aikataulu tarkoittaa monesti sitä, että emme juurikaan vietä aikaa oman kehomme kanssa. Jokaisen keho tarvitsee kuitenkin ruuan lisäksi myös toisenlaista ravintoa, nimittäin liikettä.

 

 

HELPOTUSTA KIPUUN TAITEEN JA LIIKKEEN AVULLA

González ohjasi meille puheen aikana lyhyen harjoituksen, jossa käytiin läpi erilaisia liikkeitä. González kehotti meitä keskittymään liikkeiden aikana erityisesti hengitykseen ja siihen, miltä tietty liike kehossa tuntui. Hän korosti myös tähän hetkeen keskittymisen merkitystä. ”Ei ole menneisyyttä, eikä tulevaisuutta, pelkästään tämä hetki juuri nyt.” Oman kehon ja ympäristön tunnustelu auttaa meitä keskittymään hetkeen ja saamaan paremman yhteyden oman kehomme kanssa.

Olemme usein irtaantuneita todellisuudesta, tästä hetkestä ja kehon tuntemuksista. Kaikki tämä informaatio, kuten miltä omassa kehossa tuntuu, ovat kuitenkin aina olemassa, joskus vain unohdamme sen. Gonzálezin mukaan harjoitukset auttavat yhdistymään uudelleen tämän hetken ja oman kehon kanssa.

Harjoitusten ideana on, että tutkimme ensin kehoa: kartoitamme ja paikannamme, missä kipu on ja mihin se liikkuu kehon sisällä. Juurrutamme kivun kehon tunnustelun avulla. Sen jälkeen yritämme siirtää kivun pois liikuttamalla kehoa. González ja Poleshchuk pyrkivät yhdistämään tähän erilaisia harjoituksia: taideharjoituksia, kollaasien tekoa sekä kivun näkökulman ja kokemuksen maalaamista. Taiteen avulla voidaan käsitellä sitä, mistä kipu rakentuu ja kuinka juuri minun kipuni toimii. Harjoitusten ideana on saada kipu ulos kehosta liikkumalla tai luomalla jotain konkreettista. González ja Poleshchuk ohjaavat harjoituksia, joissa työskennellään myös esimerkiksi saven, paperin ja muiden erilaisten tekstuurien kanssa. Harjoitusten viimeinen vaihe on erottautua kivusta. Kipu tuodaan siis henkisestä kokemuksesta osaksi fyysistä maailmaa.

 

 

My Happy Pain tarjoaa erilaisia työpajoja, yksityistunteja ja juhlia, joiden teemoina on päivittäisen tai kroonisen kivun kohtaaminen, hyväksyminen ja helpottaminen. Lue lisää: www.myhappypain.com