VERKKOSIVUSTON HAKUKONEOPTIMOINNIN PROSESSI

waffle wednesday hakukoneoptimointi coworking waffle

Waffle Wednesdayssa saatiin 17.10. tiivis pureutuminen verkkosivuston hakukoneoptimointiin, kun Digiteamin Riku Seppälä käsitteli aihetta case studyn kautta, jossa käytiin läpi erään kodinhuollon verkkokaupan optimointiprosessia ja toimenpiteitä.

Alla tiivistettynä Rikun käyttämät vaiheet verkkosivuston SEO-prosessissa.

 1. Avainsanatutkimus

Hyvä optimointi alkaa avainsanatutkimuksella, jolla pyritään kartoittamaan millä teemoilla ja termeillä asiakkaat hakevat palvelujasi. Mitä sanoja ja lauseita kohderyhmäsi käyttää? Kuinka suuri volyymi kullakin hakutermillä on? On tärkeää löytää hakutermit, jotka palvelet ihmisiä, eivät hakukoneita. Kun olet kartoittanut liiketoiminnallesi tärkeät termit, voit rakentaa sivuston ja sen sisällön vastaamaan ihmisten tarpeita sen sijaan, että yrittäisit optimoida sivustoasi vastaamaan niitä hakutermejä, joilla kuvittelet ihmisten etsivän tietoa palvelustasi. Hakusanakartoitus auttaa myös ymmärtämään kuinka kilpailtuja termit ovat, jolloin sinulla on paremmat aseet hakukonemainonnan (SEM) budjetin suunnittelussa.

 1. Sivukartta ja sisällöt

Hakusanakartoituksen perusteella lähdetään rakentamaan verkkosivuston rakennetta ja sisältökarttaa. Kun tiedät halutut hakuteemat ja hakusanat, voit rakentaa sivuston sivukartan ja sisällön kerätyn tiedon avulla.

Kartoitus myös auttaa sinua tuottamaan asiakkaillesi hyödyllistä sisältöä esimerkiksi blogiisi, joka puolestaan ajaa relevanttia liikennettä sivustollesi. Keskity oleellisimpiin teemoihin ja termeihin, joiden voi odottaa tuovan myyntiä yrityksellesi.

 1. Sivukohtainen SEO

Jokainen sivu on optimoitava erikseen, jotta kaikki sivuston sisäiset SEO-elementit ovat kohdillaan. Kiinnitä huomiota sivujen title –otsikkoon, H1 (+ mahdolliset H2 ja H3 otsikot) –otsikkoon, tekstisisältöön, kuvien alt-teksteihin ja hakutulossivujen metakuvauksiin. Jokaisen näistä tulisi vastata mahdollisimman tehokkaasti sivuston sisältöön, joka on puolestaan optimoitu vastaavaan tiettyjä hakutermejä.

 1. Tekninen optimointi

Sivuston tekninen optimointi riippuu pitkälti käytetystä teknologiasta eli alustasta, jolla verkkosivusi on rakennettu. Juuri sinun sivustollesi tarvittavia toimenpiteitä on täten hankala määritellä, mutta kiinnitä huomiota ainakin sivuston latausnopeuteen ja indeksointiin.

 1. Ulkoinen linkitys

Luotettavilta sivustoilta tulevat linkit nostavat sivuston uskottavuutta hakukoneiden silmissä. Linkityksien rakentaminen kannattaa aloittaa omasta toimiympäristöstä eli käydä läpi asiakkaat, yhteistyökumppanit, alihankkijat ja muut sidosryhmät. Linkitys on aina tehokkain, kun se tapahtuu avainsanan kautta. Esimerkkinä; jos sivustosi käsittelee ruohonleikkuuta, on tehokas linkitys kyseiseen toimintaan liittyvästä avainsanasta sen sijaan, että linkissä lukee yrityksesi nimi.

 1. Optimoinnin jatkuva kehitys

Hakukoneoptimointi ei ole kertarysäys, jonka suorittamisen jälkeen voit unohtaa SEO –asiat. Optimointia täytyy ylläpitää ja kehittää jatkuvasti, jotta jokainen lisäys sivullesi on optimoitu sekä teknisesti että sisällön puolesta. Myös asiakkaiden hakukäyttäytymistä on syytä tarkkailla ja reagoida mahdollisiin muutoksiin.

Sivuston jatkuvia optimointitoimenpiteitä ovat mm. kuvien optimointi (koko/latausnopeus, kuvaukset), sisäinen linkitys, hakutulossivustojen linkit ja kuvaukset, sisällön lisääminen ja päivittäminen, metatietojen hyödyntäminen läpi sivuston ja ei-haluttujen URL –osoitteiden poissulkeminen indeksoinnista.

 1. Työkalut

Alla listattuna esimerkkejä Digiteamin käyttämistä hakukoneoptimoinnin työkaluista!

Avainsanatutkimus

 • Google Keyword Planner
 • keywordtool.io
 • ubersuggest.org
 • kwfinder.com
 • ahrefs.com
 • cuutio.com

Seuranta ja analytiikka

 • Google Analytics
 • cuutio.com
 • ahrefs.com

Tekniikka

 • Screaming Frog

www.digiteam.fi

Riku Seppälä

riku.seppala@digiteam.fi

https://fi.linkedin.com/in/rikuseppala