Röyhkeyskoulu – Ole rohkeasti ja ylpeästi oma itsesi

Jenni Janakka

Jenni Janakka tuli puhumaan Röyhkeyskoulusta Waffle Wednesdaynä 25.9.2019. Hän on kirjoittaja, kolumnisti sekä puhetaiteilija. Hän on kirjoittanut kirjan Röyhkeyskoulu, joka julkaistiin tammikuussa 2019. Idea Röyhkeyskoulusta syntyi vuonna 2017 palaverin yhteydessä käydystä keskustelusta, jonka aikana Jennin kollegat alensivat toimiaan ja itseään. Hän ei pitänyt siitä, kuinka nämä ihmiset esittivät ja kertoivat itsestään tai omista tekemisistään, sillä hän tunsi nämä ihmiset ja tiesi heidän olevan hyviä työssään. Silloin hän tajusi, että tarvitaan enemmän röyhkeyttä.

Miten näemme itsemme?

Elämä on täynnä häslinkiä ja on paljon asioita, jotka pyörivät mielessämme jatkuvasti. Ympärillämme on erilaisia laitteita, sovelluksia ja tarjouksia sekä asioita ja ihmissuhteita hoidettavana. Nämä kaikki asiat vaativat jatkuvasti huomiotamme ja siksi oman viestinnän kanssa tulee olla mahdollisimman selvä, jotta antaa itsestään oikeanlaisen kuvan ilman, että alentaa itseään tai tekemisiään.

Waffle Wednesdayn aikana oli harjoitus, jossa tuli pienissä 2-3 henkilön ryhmissä keskustella siitä, missä on hyvä ja missä on erityisen hyvä. Usein tämän harjoituksen jälkeen vastataan, että tehtävä oli vaikea. Näin ei aina kuitenkaan ole, sillä 13-19-vuotiaiden mielestä tällainen tehtävä on jännittävä. Sen ikäiset miettivät paljon millaisia he ovat, missä he ovat hyviä ja ovatko he riittäviä. Muutaman vuoden kuluttua tällainen ajattelu loppuu ja elämä tapahtuu. Emme ole enää samanlaisia kuin 13-19-vuotiaina, joten sitä kuinka näemme itsemme tulisi miettiä uudestaan.

Pelkkä ajattelu ei kuitenkaan riitä vaan on myös tärkeää sanoa ääneen missä on hyvä, mutta miksi se on niin vaikeaa? Usein meillä on mielessämme, että omaa osaamistaan ei saisi jakaa ja sen jakamisesta syntyy häpeän tunnetta. Tulisi silti muistaa, että omien taitojen jakamisesta voi seurata hyvää ja omat taidot eivät ole ainoastaan sinun. Voi olla joku, joka tarvitsee osaamistasi tai on myös hyvä samoissa taidoissa. Näin sinulla on mahdollisuus kehittyä entistä paremmaksi ja oppia myös toiselta.

Ennakkoluulojen vaikutus

Siihen kuinka näemme itsemme vaikuttaa monet asiat kuten erilaiset leimat ja ennakkoluulot. Nämä leimat ja ennakkoluulot taas estävät sinua olemasta sellainen kuin aidosti olet. Esimerkiksi Jenni on blondi sekä lukihäiriöinen ja nämä leimat määrittelivät häntä ulkopuolisten silmissä ja vaikuttivat hänen omaan minäkuvaansa. Erilaiset leimat on kuitenkin unohdettava, jos haluaa olla täysin oma itsensä ja saavuttaa elämässä asioita, joista todella pitää ja on kiinnostunut.

Ennakkoluuloilla on vaikutusta myös siihen kuinka näemme toiset ihmiset. Mielemme luo ensivaikutelman ja se syntyy todella nopeasti, mutta voi omien ennakkoluulojemme takia mennä todella pieleen. Tämä on hyvä tiedostaa ja kiinnittää siihen huomiota. Tulisi pyrkiä olemaan avoin ja nähdä ihmiset omana itsenään, ei heidän stereotypioinaan.

Miten elämäsi ja urasi kuuluisi mennä?

Usein menestystarinat esitetään siten, että jokainen valinta olisi mennyt tiettyä tietä pitkin ja johtanut saavutettuun päämäärään. Tällaisen ”elämä on tie” -ajattelutavan omaksuminen hämää meitä, sillä tietä ei ole todellisuudessa olemassa. Tällainen ajattelutapa vain estää meitä ottamasta askeleita elämässä, tekemästä päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan elämämme suuntaa.

Ei myöskään ole mitään syytä, miksi emme ottaisi elämässämme askeleita ja menisi kohti unelmiamme. Elämässä tapahtuu joka tapauksessa huonoja asioita riippumatta siitä teemmekö niitä asioita mitä haluamme vai emme. Voimme siis ihan hyvin ottaa askeleita elämässämme ja olla stressaamasta liikoja.

Kiinnitä huomiota ajattelutapaasi:
  • Mieti missä olet hyvä ja erityisen hyvä? Uskalla sanoa nämä asiat ääneen ja ole niistä ylpeä!
  • Vaikuttavatko, jotkin leimat sinuun? Estävätkö ne sinua olemasta oma itsesi? Unohda ne ja ole aidosti oma itsesi!
  • Onko sinulla itselläsi ennakkoluuloja? Jos on, lopeta ne ja ole avoin.
  • Ajatteletko, että elämä on kuin tie ja kaiken pitäisi mennä tietyssä järjestyksessä? Lopeta tällainen ajattelu, se estää sinua tekemästä päätöksiä ja muuttamasta tarvittaessa elämäsi suuntaa!
  • Mitä tekisit, jos tietäisit menestyväsi? Tee niin, vaikket menestyisikään. Elämässä tapahtuu huonoja asioita joka tapauksessa, menisitpä kohti unelmiasi tai et.
  • Lisäksi tunteilla on vaikutusta kehoon, joten kiinnitä siihen huomiota. Kunnioita ja pidä kehostasi huolta!

https://www.jennijanakka.com/

https://www.linkedin.com/in/jenni-janakka-5125aaa9/