Muotoilukonsultoinnin uusi lähestymistapa – Osuuskunta vaikuttavana liiketoimintamallina

Melanie Wendland vieraili viime helmikuun Waffle Wednesday -tapahtumassa puhumassa muotoilukonsultoinnin uudesta lähestymistavasta sekä osuuskuntamallista liiketoimintamallina. Melanie Wendland on Sonder Collectiven perustajajäsen ja toimii myös yrityksessä muotoilijana.

Sonder Collective on kansainvälinen joukko freelance-muotoilijoita ja tutkijoita, jotka ovat omistautuneet tekemään yhteiskunnasta paremman paikan. He keskittyvät erityisesti sosiaalialan projekteihin, joissa he pyrkivät parantamaan järjestelmiä sekä kehittämään ratkaisuja ja palveluita, jotka edistävät oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta.

Toiminnan keskiössä Sonderilla on ihmislähtöinen lähestymistapa muotoilussa, järjestelmien suunnittelussa, tutkimuksessa ja innovaatioprosesseissa. He tekevät tiivistä yhteistyötä erilaisten järjestöjen, säätiöiden, kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ratkaista monimutkaisia haasteita mm. terveydenhuoltoon, rauhanneuvotteluihin ja humanitaariseen työhön liittyen.

Esimerkkinä heidän tällä hetkellä toteuttamastaan projektista on ”Pathways” -niminen nelivuotinen tutkimus- ja innovaatioprojekti, joka on käynnissä Keniassa, Intiassa ja Nigeriassa. Projekti keskittyy tutkimaan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat naisten mahdollisuuksiin käyttää terveydenhuoltopalveluita. Tutkimustyön tavoitteena on tunnistaa haasteet, jotta voidaan kehittää parempia palveluratkaisuja, jotka asettavat ihmisten tarpeet etusijalle.

Melanie Wendland kuvasi heidän motivaatiotaan luoda freelancerien osuuskuntaverkosto viittaamalla Kate Raworthin lainaukseen: ”Epätasa-arvo ei ole taloudellinen välttämättömyys; se on suunnittelun epäonnistuminen.” Wendland korostaa, että muotoilijoiden tulisi pohtia omaa rooliaan epätasa-arvon torjunnassa työskennellessään järjestelmissä.

 

Mitkä ovat perinteisen konsultoinnin haasteet?

 

Perinteisessä konsultoinnissa muotoilijat kohtaavat usein haasteita, kuten maantieteellinen etäisyys. ”Yrityksen projekti voi sijoittua esimerkiksi Intiaan ja me istumme täällä toimistossa toisella puolella maailmaa”

Yrityksillä on usein tarkka muotoiluprosessi ja brändäys, joka voi mahdollisesti rajoittaa innovointia ja luovuutta.

Myös yrityksen voittojen tasapainottaminen yhteisön vaikutuksen kanssa voi olla haasteellista. ”Miten priorisoimme yritysten edun ja vaikutuksen yhteisöön samanaikaisesti?” Usein, kun yritykset saavat tehtäväkseen työskennellä sosiaalialalla, innovaatioprosessi päättyy pelkkään konseptiin ja yritykset jäävät hienojen ideoiden kanssa, mutta kamppailevat niiden toteuttamisen kanssa.”

Lisäksi ongelmana perinteisessä konsultoinnissa ihmisten uupuminen laajan matkustamisen ja useiden projektien samanaikaisen pyörittämisen takia.

 

Kuinka nämä haasteet vaikuttivat Sonder Collectiven perustamiseen?

 

”Kuinka rakentaa organisaatio, jossa asetamme arvot etusijalle, muotoilemme liiketoimintamallin uudelleen ja käytämme erilaista johtamistapaa?”

Melanie ja hänen tiiminsä esittelivät osuuskuntamallin, jossa jäsenet omistavat yhdessä yrityksen ja demokraattisesti ohjaavat sitä vastatakseen yhteisiin tarpeisiinsa. Tämä osuuskuntarakenne mahdollistaa joustavuuden ja kehityksen. Organisaatiossa kysytään jatkuvasti: ”Miten voimme kehittyä ja muuttua tänä vuonna vastataksemme paremmin jäsentemme tarpeisiin?”

Kollektiivin liiketoiminta perustuu taloustieteilijä Kate Raworthin kirjaan ”Doughnut Economics”. Vaikka he eivät käsittele suoraan ilmastokysymyksiä, he pyrkivät sovittamaan liiketoimintamallinsa yhteen Raworthin kirjassa mainittujen yhteiskunnallisten perusteiden kanssa.

Sonder Collectivessa sata prosenttia ylijäämästä sijoitetaan takaisin osuuskuntaan, ja jäsenet päättävät, miten varoja käytetään. Perinteisissä työympäristöissä muotoilijat usein huomaavat olevansa liian etäällä todellisista ongelmista ja yhteisöistä, joita he pyrkivät auttamaan, jonka takia Sonderilla on käytössä lähestymistapa nimeltä ”holokratia”. Holokratiassa päätösvalta on tiimeillä, jotka itseorganisoituvat, eikä käytetä tiukkaa ylhäältä alas -johtamismallia.

 

Täältä löydät tapahtuman livetallenteen.

 

Oletko kiinnostunut tulemaan Waffle Wednesday puhujaksi?

Ota yhteyttä meihin hello@wonderlandwork.fi