Ville Räty. Luovuus ja sen virittäminen

Vuoden 2022 ensimmäisenä Waffle Wednesdaynä 9.2. vieraanamme oli kuvataiteilija Ville Räty. Hän piti puheen luovuudesta ja sen ruokkimisesta.

Ville Räty on kuvataiteilija, joka on työskennellyt kuvataiteen kentällä jo 15 vuotta. Hän on muun muassa pitänyt näyttelyitä, maalannut tauluja ja toiminut erilaisissa järjestöissä taiteen kentällä. Ville on tehnyt pari vuotta yhteistyötä galleristi Veikko Halmetojan kanssa oman näyttelynsä merkeissä.

Luovuus

Luovuus yhdistetään todella usein taiteilijoihin. Ihmisillä on mielikuva, että tanssijat ovat luovia, kun he tekevät tanssiteoksia tai runoilijat ovat luovia, kun he kirjoittavat runoja. Luovuus ja taiteellisuus linkitetään yleensä yhteen, mutta ne pitäisi osata erottaa toisistaan, sillä ne tarkoittavat eri asioita. Kaikki voivat elämässään ja työssään olla luovia, mutta eivät välttämättä taiteellisia.

Jos mietitään, että luovuus tarkoittaa sitä, että tehdään uusia asioita tai tehdään asioita eri tavalla kuin aikaisemmin niin taiteilijoiden työ ja taide ei välttämättä olekaan niin luovaa kuin ajatellaan. Ville sanoo, että usein taidenäyttelyissä tuntuu, että asian on nähnyt jo moneen kertaan aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että taiteilijoiden työ on usein kaavamaista.

Mitä luovuus on ja mihin sitä oikein tarvitaan?

 • uusia ideoita tuottavaa ajattelua
 • asioiden tekemistä aiemmasta totutusta poikkeavalla tavalla
 • vanhojen asioiden yhdistämistä niin että lopputulos on uusi
 • luovuus on arjen muuttamista parempaan
 • halu tehdä asiat eri tavalla paremmin (Saku Tuominen, tunnettu luovuustutkija)

Maailma muuttuu nopeaa vauhtia ja meidän on pakko muuttua sen mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset haluavat koko ajan entistä parempaa. Se mikä on tällä hetkellä uutta ja hienoa muuttuu nopeasti standardiksi. Yritykset tarvitsevat luovuutta pysyäkseen aallonharjalla ja kilpailussa mukana.

Mikä estää olemasta luova?

Luovuus kiteytyy ihmisten aivoihin. Aivoilla on halu kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Uusien asioiden opettelu ja normaalista kaavoista poikkeaminen kuluttaa enemmän energiaa, minkä vuoksi aivot pistävät vastaan ja toimivat meitä vastaan. Totutuissa tavoissa pysyminen ja saman kaavan toistaminen ovat este luovuudelle.

Toinen iso asia, joka estää meitä olemasta luovia on varhainen kritiikki. Pitää osata antaa itsensä tehdä kokeiluja ja virheitä. Ilman niitä ei voi syntyä mitään uutta tai luovaa. Ei saa lähteä kritisoimaan omaa työtään liian varhaisessa vaiheessa tai mitään luovaa ei tule koskaan syntymään. Esimerkiksi ryhmäprojektissa, missä pitäisi keksiä uusia ideoita, pienet ryhmät toimivat isoja paremmin, sillä isossa ryhmässä yksilö tuntee helposti häpeän ja epäonnistumisen pelkoa, mikä estää luovuuden.

Miten luovuutta voi ruokkia?

Luovuutta ei voi pakottaa, vaan pitää laittaa edellytykset kuntoon, jotta luovuus voi lähteä kukkimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että huolehtii muun muassa ravinnosta, riittävästä unesta ja liikunnasta. On hyvä myös pyrkiä stressittömyyteen ja antaa itselleen lupa olla luova, tehdä kokeiluja ja epäonnistua.

Aivot tarvitsevat toimintaa koko ajan. Tämän vuoksi ei kannata kangistua kaavoihin vaan kannattaa kokeilla jotain uutta tai tehdä totutut asiat eri tavalla. Esimerkiksi, jos luovuus ei lähde kukkimaan neukkaripöydässä voi vaihtaa maisemaa ja poistua tutusta ympäristöstä, jolloin aivot alkavat taas toimimaan.

Minkälainen on luova ihminen Villen mukaan?

 • rohkea
 • innostunut
 • ennakkoluuloton
 • yrittää tehdä itselleen rakkaita asioita paremmin, eikä jämähdä kaavoihinsa
 • on avoin kaikkia ja kaikkea kohtaan
 • dynaamisia moniosaajia
 • on avoin uusille kokemuksille
 • intohimoinen ja sitkeä
 • osaa asiansa ja on vilpittömästi innostunut oppimaan asioita

Koko puheen ydin on luova elämäntapa, johon Ville kannustaa. Luovuutta tarvitsee harjoittaa ja kehittää koko ajan, ihan kuin se olisi yksi lihas muiden joukossa. Meidän pitää siis ruokkia aivoja ja ratkoa monipuolisesti ongelmia, niin kehollisia/liikunnallisia ongelmia kuin esimerkiksi matemaattisia ja kielellisiä ongelmia.

Villen mukaan luovuus on vähän kuin sivistys. Luovuutta ei voi ostaa eikä henkilö voi vain yhtäkkiä muuttua luovaksi. Meidän täytyy kehittää ja sivistää itseämme, jotta luovuutemme kehittyisi.

Ville Rädyn Instagram täällä.