Kuinka rakentaa voittajatiimi?


Waffle Wednesdaynä 17.2. saimme puhujaksi upean Pirjo Airaksisen. Airaksinen on tehnyt pitkän uran televisiomainoksien ja -ohjelmien parissa. Hän on toiminut Nelonen Median kotimaisten ohjelmien päällikkönä sekä Nelosen kanavien ohjelmajohtajana. Airaksinen on ollut mukana useissa kunnia tehtävissä ja kuuluu muun muassa Suomen elokuvasäätiön hallitukseen ja on yksi Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry:n perustaja jäsenistä sekä puheenjohtaja. Tällä hetkellä Airaksinen toimii Supersonin kulttuuripäällikkönä.

Superson on markkinointitoimisto, joka tunnetaan innovatiivisesta liiketoiminta mallistaan, jossa palkkalistoilla olevien työntekijöiden sijaan, luovaa työtä tekevät valikoidut freelancerit. Heillä on kaksi toimipistettä, joista toinen sijaitsee Helsingissä ja toinen Singaporessa. Yhteensä heillä on noin 600 asiantuntijaa ympäri maailmaa.  Superson haluaa luoda markkinointiviestinnän uuden aikakauden ja olla NRO 1 uuden aikakauden markkinointiviestinnässä. Supersonin ydin on “Miten luoda voittaja tiimi?”. 

 

Supersonin menestyksen tekijät:

Asiantuntija malli – parhaat aivot työhön

Pyritään rakentamaan aina paras mahdollinen tiimi asiakkaan tarpeisiin. Supersonilla on noin 600 asiantuntijaa ympäri maailman, joten useissa tapauksissa tiimit koostuvat hyvinkin erilaisista alansa huippu ammattilaisista.

Asiakasymmärrys

Jotta ymmärretään ongelmat, on ymmärrettävä kyseistä alaa/liiketoimintaa. Asiantuntijoita on lukemattomista lähtökohdista ja he ovat itse painineet samojen ongelmien kanssa kuin asiakkaat, joten he ovat kokemuksellaan parhaita auttamaan asiakasta ongelmassa.

“The Superson way” (Supersonin tyyli) – jatkuvan oppimisen kulttuuri

Superson on luonut uuden tavan tehdä töitä yhdessä asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Heillä on käytössään niin sanottu “tiekartta”, jonka mukaan projektin läpi kuljetaan. Superson järjestää työntekijöille jatkuvasti mahdollisuuksia oppia. Lisäksi kuukausittain järjestetään “Fuck up afternoon” -tapaaminen, jossa omia epäonnistumisia jaetaan muiden kanssa ja näin myös muut voivat oppia toisten epäonnistumisista. 

 

Supersonin arvot:

FAIRNESS, HUNGER, IMAGINATION & JOY
Reiluus, Nälkä, Mielikuvitus & Ilo

Työntekijät ja asiantuntijat ovat yhdessä luoneet nämä arvot ja ne heijastuvat kaikkeen tekemiseen. 

 

Miten luodaan voittajatiimi? Mitä etsiä yksilössä?

4 Ctä:

Communication – Kommunikointi
Collaboration – Yhteistyö
Critical thinking – Kriittinen ajattelu
Creativity – Luovuus

Nämä 4 Ctä ovat työelämätaitojen avaintekijöitä jokaisessa yrityksessä.

 

Miten luodaan arvoa?

Luottamus

Jos luottamusta ei ole tiimin jäsenten, asiantuntijoiden ja asiakkaiden välillä, missään tekemisessä ei ole järkeä. Luottamus täytyy ansaita ja sen rakentaminen vie aikaa. On erittäin tärkeää kohdella muita ihmisiä niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Ole rehellinen, pidä sanasi sekä tee konkreettinen sopimus asiakkaan ja freelancereiden kanssa. Kun asiat on kirjoitettu paperille, kaikki ymmärtävät tavoitteet eikä epäselvyyksiä tule. Ole inhimillinen sekä anna vapautta ja vastuuta. Vapauden ja vastuun antaminen kasvattaa luottamusta. Ole läpinäkyvä, tehokas ja reilu. “No bullshit bingo.”

Hauskuus

Ympäröi itsesi positiivisilla ihmisillä. Positiivisuus tarttuu ja myös vaikeudet on helpompi hallita. Aina pitäisi olla aikaa pienelle hassuttelulle. Luovuus kukoistaa, kun työskentely on hauskaa.

Yhdessä työskentely

Yhdessä työskentely tuottaa tulosta. Supersonilla pyritään työskentelemään tiiminä yhdessä asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Näin jaetaan vastuu ja tavoitteet kaikkien kesken. Ei käytetä normaalia asetelmaa, jossa asiakas ja työtiimi ovat eri puolilla pöytää, vaan tarkoituksena on olla samalla puolella ja mennä yhdessä kohti samoja tavoitteita. Asiakkaat näkevät koko prosessin alusta loppuun ja tällä tavoin maksimoidaan se, että kaikki varmasti ymmärtävät kuinka projekti etenee ja mitä luodaan. Myös päätöksiä pystytään tekemään oikeaan aikaan, nopealla aikataululla. Yhdessä työskentely jättää lisäksi pois turhat kyseenalaistamiset, epäilykset, tekosyyt ja väärät liikkeet. Yhdessä työskentely on tulevaisuutta.

Haastavat käytännöt ja ongelmanratkaisu

Projektien ydintehtävänä on ongelmanratkaisu, siitä asiakkaat maksavat. Supersonilla uskotaan haastaviin käytäntöihin. Asiat tulisi aina tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa jatkuvaa oppimista, parhaiden keinojen, onnistumisten ja  epäonnistumisten jakamista työpaikalla ja asiakaskohtaamisissa. 

Supersonin Pirjo Airaksinen kertoo markkinointiviestinnän uudesta aikakaudesta. Video tallenteen löydät Facebook sivuiltamme.

Freelancerit ovat asiantuntijoita, joita tulee kunnioittaa

Freelancerit työskentelevät usein yksin ja Superson haluaa luoda heille yhteisön ja turvallisen paikan jakaa kuulumisia ja ongelmiaan muiden kanssa. Superson järjestää muutamia kertoja vuodessa juhlia, joihin freelancerit ovat enemmän kuin tervetulleita osallistumaan. Freelancerit ovat asintuntijoita, joiden tietotaitoa ja osaamista tulee kunnioittaa. Superson saa heidän ansiosta rakennettua asiakkaan tarpeisiin parhaan mahdollisen tiimin, jonka asiantuntijat ovat eri ikäisiä, eri paikoista, eri taustoista ja eri aloilta tulevia ammattilaisia.

Airaksinen on työskennellyt televisio alalla, jossa on hyvin yleistä, että työtiimit kasataan freelancereista. Markkinointiviestinnän alalla se on harvinaista ja usein suurilla yrityksillä on omat pysyvät markkinointitiimit. Heikkous siinä kuitenkin on se, että he pystyvät myymään asiakkaille ainoastaan sitä, mitä heillä sattuu sillä hetkellä olemaan yrityksessä. Superson ei tässä asiassa ole samassa asemassa, vaan he pystyvät tarjoamaan mitä tahansa asiakas tarvitsee.

 

Supersonin salainen ase: PROJEKTIVALMENTAJA

Supersonin salainen ase toimivien tiimien luomiseen on projektivalmentaja Emmi Kupari. Kun asiakas tiimit rakentuvat erilaisista ja eri taustan omaavista asiantuntijoista, projekti valmentaja on onnistuneen projektin kulmakivi. Valmentaja auttaa tiimiä mahdollisissa ongelmatilanteissa ja ohjaa tiimiä oikealle reitille, tekemään asiat Supersonin tyylillä. Valmentaja on mukana tuotannon jokaisessa vaiheessa ja varmistaa, että projekti etenee halutulla tavalla. Airaksinen on sitä mieltä, että liike-elämällä olisi paljon opittavaa urheiluvalmentajilta.

 

Huolimatta siitä kuinka rikas, lahjakas, mahtava ihminen oletkaan. Eniten väliä on sillä, kuinka kohtelet muita. Kun kohtelet muita hyvin, saat samaa takaisin.

Löydät live -video tallenteen tästä.

LinkedIn – Pirjo Airaksinen

Supersonin nettisivut

Oletko kiinnostunut puhumaan Waffle Wednesday – hybridi tapahtumassa? Laita meille sähköpostia hello@wonderlandwork.fi