Janette Friis – Merkitysmuotoilu

Janette toimii yrittäjänä
Hänen urataustansa koostuu muotoilusta ja hän on opiskellut Helsingin yliopistossa
Aikoinaan Janette asui myös Pariisissa ja teki töitä suurelle kansainväliselle yritykselle,
mutta palasi Suomeen työskennelläkseen hänelle tärkeitä, kestäviä ja merkityksellisiä arvoja
vastaavassa työssä
Merkitysmuotoilu on rekisteröity tavaramerkki

Mitä on merkitysmuotoilu?
Merkitysmuotoilu tarkoittaa yrityksen tavoitteiden muokkaamista ja kehittämistä kohti
ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä toimintatapoja. Pelkkien arvolupauksien esittämisen tai
vastuullisuusvaatimuksien täyttämisen sijaan merkitysmuotoilun ajatus on luoda konkreettisia
toimintatapoja, joiden avulla saadaan aikaan näkyvä ja tuntuva, positiivinen vaikutus. Luonto on tärkeä
yrityksille, joten sen pitäminen kunnossa on tärkeää.
Janette painotti, että Merkitysmuotoilussa on tärkeää löytää tietoa, tutkia ja ymmärtää asioiden ja tekojen
vaikutus. Täytyy kuitenkin myös osata ideoida uusia näkökulmia kerätyn tiedon pohjalta sekä hyödyntää
näitä yrityksen ongelmien ratkomiseen.
Janette mainitsi esityksessään myös kaksi tärkeää maalia, jotka ovat olennaisensa osana yrityksen
merkitysmuotoilua. Englanniksi näistä puhutaan yritysmaailmassa nimillä ”corporate social
responsibilities”, eli yrityksen sosiaalinen vastuu ja ”corporate social opportunities” eli yrityksen sosiaaliset
mahdollisuudet. Tällä halutaan muistuttaa siitä, että työntekijöillä on kaksi erilaista ajattelutapaa yritykseen
ja tehtävään liittyen, mutta tämä ei poista sitä tosiasiaa, että meillä on vastuu omista teoistamme.
Vaikka puhuisimme kestävyydestä käsitteenä, tai siitä kuinka tehdään kaikista tuotteista ”vihreitä”,
”luonnonmukaisia” ja ”muovittomia”, ei tämä aina kuitenkaan tarkoita sitä, että yritys olisi
kokonaisuudessaan ympäristöystävällinen.
Mitä kokonaisvaltainen ympäristöystävällisyys sitten oikein tarkoittaa? Tässä kontekstissa sillä tarkoitetaan
kaiken elämän yllä- ja kunnossapitoa maapallolla. Merkitysmuotoilun mukaisten toimintatapojen avulla
valmistetaan ja luodaan tuotteita, jotka olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja kestäviä. Janette mainitsi

esityksessään vielä yksilön oman ajattelutavan tärkeyden ja mitä tulee merkitysmuotoiluun, siinä
keskeisenä ajatuksena tulisi olla maapallon ja elämän arvostaminen.

Wonderland coworking event. Janette Friis speaker

Voiko Merkitysmuotoilu olla osana ratkaiseva tekijä?
Kyllä – Ehdottomasti! Merkitysmuotoilu on loistava työväline, kun suunnitellaan yrityksen tulevaisuutta.
Janeten esityksessä mainittiin apukysymyksiä, joiden pohjalta on helppo pohtia oman yrityksen
tulevaisuudensuunnitelmia.

Apukysymykset kuuluivat näin:

● Miltä kasvu näyttää tulevaisuudessa?
● Miltä itse bisnes näyttää tulevaisuudessa?
● Mitä tulevaisuudessa tarkoittavat käsitteet ”asiakaspalvelukokemus” ja ”asiakaspalveluodotukset”?

Merkitysmuotoilun mukana tuoman osallistavien menetelmien avulla saamme kaikenlaiset ihmiset
osallistumaan vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin ja pystymme näkemään kuinka yhdessä tekeminen
vaikuttaa päätöksiin. Konkreettisen vaikutuksen ja onnistumisentunteen myötä yritykset ja niiden
henkilökunta voivat tuntea myös itsensä ja omien toimiensa vaikutukset merkittäviksi.
Muotoilua itsessään voidaan käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin, kun halutaan nostaa yhtiön
tuottavuutta. Mutta miksi pitäisi sitten käyttää ”osallistavia menetelmiä”? Näkyvällä merkityksellisyydellä ja
osallistavilla menetelmillä pyritään siihen, että koko henkilöstö saadaan innostumaan ajatuksesta ottaa
kestävät toimintatavat osaksi arkipäivää. Näiden metodien avulla meille avautuu kokonaan uusi
ajattelumaailma, jonka myötä saamme tilaa uudenlaisille näkökulmille. Tämän ansiosta on mahdollista
kuulla myös niiden ajatukset, joiden ääni ei yleensä pääse kuuluviin.
Merkitysmuotoilu lisää myös empatiaa ympärillämme sekä lisää ymmärrystä luontoa ja ympäristöä
kohtaan. Tarkoitus on tukea ja innostaa yrityksiä kokonaisvaltaisesti kohti positiivisia vaikutuksia koko
planeetan ja yhteiskunnan hyväksi, ja turvata näiden jatkuvuus ja menestyminen pitkässä juoksussa.
Janette kannusti miettimään omia ajattelutapoja ja keskittymään niihin. Hän sanoi, että muutokseen
tarvitaan kaikkia meitä muutosta haluavia. Osallistuminen on avain muutokseen.

Tästä pääset live videoon!
Tästä pääset Janette Friisin Linkedin profiiliin!