Waffle Wednesday: Itsemyötätunnon voima

waffle wednesday self-compassion coworking wonderland work

Waffle Wednesday: Itsemyötätunnon voima

15.1.2020 Klo. 9-10

Hanki lippusi täältä


Nykypäivän yhteiskunnassa pyrimme usein täydellisyyteen niin töissä kun vapaa-ajalla, perheen ja jopa ihmissuhteidenkin kanssa. Haluamme olla parhaita, tai vähintäänkin keskivertoa parempia. Käytännössä se on mahdotonta ja kohtaamme väistämättä välillä pettymyksiä ja epäonnistumisia. Mutta miten siitä edetä?

Kaikki meistä kohtaa vaikeuksia elämänsä varrella. Jotkut niistä ovat suuria ja jotkut pieniä, meistä itsestämme johtuvia tai meistä riippumattomia. Se, miten kohtelet itseäsi näissä tilanteissa on se, mikä ratkaisee. Tutkimusten mukaan kohtelemalla itseään kiltisti, sen sijaan että moittisimme ja kritisoisimme itseämme, tuottaa onnellisuutta, tekee sinnikkäämmäksi, parantaa ihmissuhdetaitoja, vähentää masentuneisuutta ja ahdituneisuutta. Itsemyötätuntoisten ihmisten onkin todettu vitkastelevan vähemmän epämielyttävien tehtävien parissa ja ottavan enemmän vastuuta omista virheistään.

Tämän puheen aikana syvennymme seuraaviin aiheisiin:

  • Mitä on itsemyötätunto
  • Itsemyötätunnon hyödy
  • Epäilykset itsemyötätunnosta
  • Miten itsemyötätuntoa voi harjoittaa päivittäisessä elämässä

+ Puhe sisältää myös lyhyen mindfullness harjoituksen

Laura Liefveld on hyvinvointiyrittäjä, Mindful itsemyötätunnon opettaja opiskelija (MSC) ja iänkaikkinen elämän vaeltaja. Hänen taustansa on monipuolinen ja kansainvälinen, kokemusta hänellä on eri aloista kuten IT, markkinointi, koulutus, palvelualat sekä hyvinvointi. Eri aloilla on omat haasteensa, mutta ymmärrys siitä, että kaikilla on samat perustarpeet ja samat ydinongelmat on valjennut Lauralle monipuolisen taustansa myötä. Hän on omistautunut sille, että hän saa luotua ihmisille tilaisuuden löytää uudelleen yhteys itseensä ja valjastettua sisäiset voimavaransa onnellisemman ja merkityksellisemmän elämän elämiseksi.